Disclaimer

Tenzij anders vermeld, is deze website, inclusief subsites en alle daarop gepubliceerde informatie, met inbegrip van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van stichting Altra en stichting Horizon. Educé maakt hier onderdeel van uit.

Educatieve en informatieve doeleinden

Informatie en/of gegevens van de website, inclusief het aangeboden videomateriaal, mogen voor particuliere educatieve/informatieve doeleinden worden gebruikt zonder dat hiervoor toestemming aan Educé behoeft te worden gevraagd. Gebruik van informatie en/of onderdelen van de website voor andere dan bovengenoemde doeleinden is zonder schriftelijke toestemming van Educé niet toegestaan.

Educé maakt en beheert deze website met de grootst mogelijke zorg. Mocht u onvolkomenheden tegenkomen of vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de webmaster via onderwijscommunicatie@ihub.nu.

Links naar website derde(n)
Op deze website zijn voor het gebruikersgemak links opgenomen naar websites en/of informatiebronnen van derden. Bij Educé hebben we daar geen invloed op noch zeggenschap over. Derhalve kan Educé geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de inhoud, de gevolgen, privacybescherming of aangeboden diensten of producten op de externe websites of bronnen van derden.

Gebruik van cookies
De website van Altra en Horizon plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Altra en Horizon maken gebruik van cookies op haar website om:

  • de website te testen en te verbeteren ten bate van de gebruikerservaring;
  • het voor de bezoekers mogelijk te maken onze kennis via social media te delen.

Deze cookies zijn anoniem en niet verbonden aan een profiel over u, dus Altra en Horizon kunnen deze data niet tot een individu herleiden, voor zover daar geen aanleiding toe is met het oog op onrechtmatige gedragingen.


Vragen over deze disclaimer? Mail naar onderwijscommunicatie@ihub.nu.

Samen sparren over de mogelijkheden? Laat je telefoonnummer achter en we nemen contact met je op.