Christie Langstraat

Christie Langstraat zet zich als begeleider passend onderwijs van Educé in voor thuiszitters. Jongeren, in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die de schoolbanken al een tijd achter zich hebben gelaten om verschillende redenen. Ze doet dit met Educé-collega Sanja en met collega’s van zorgaanbieder Timon. Gezamenlijk zorgen ze ervoor dat – in het beste geval – jongeren binnen zes maanden weer terug kunnen naar de school van herkomst of een andere passende locatie.

Rust en veiligheid

Het ruikt er nog net niet naar nieuw tapijt. Maar de ruimtes waarin de thuiszitters les krijgen en recreëren ziet er fris en verzorgd uit. In het gebouw waarin het Educatief Centrum zit, is sinds de start van het schooljaar 20/21 ook het ZOC (Zorg-Onderwijs Centrum) gehuisvest. Alles straalt rust en veiligheid uit. ,,We hebben hier leerlingen waarbij zorg voor de hand ligt”, legt Christie uit. ,,Denk aan angstige of getraumatiseerde jongeren en jongeren die problemen hebben thuis en/of op school. De overgang van basisschool naar middelbare school kan lastig zijn geweest, jongeren zaten in het criminele circuit of waren verslaafd. Een heel breed scala aan jongeren krijgen we hier. Vaak is het dag- en nachtritme helemaal verstoord of spelen problemen in de thuissituatie mee. Wat ze in elk geval gemeen hebben, is dat ze allemaal langdurig niet meer naar school zijn geweest. Sommige leerlingen hebben anderhalf tot twee jaar geen middelbare school meer gezien.”

Ze zijn gestart met twaalf leerlingen en hebben ruimte voor twintig. Zorgaanbieder Timon kreeg van de gemeente Rotterdam de gunning voor daghulp en vond in Educé een partner. Het onderwijsgedeelte, dus de inzet van begeleiders passend onderwijs van Educé, wordt gefinancierd vanuit samenwerkingsverband Koers VO. Timon zorgt voor ondersteuning van leerlingen en ouders met een trajectbegeleider, activiteitenbegeleiders, een gedragswetenschapper en een breed aanbod aan (systeem)therapeuten (MDFT). De begeleiders passend onderwijs zorgen voor onderwijsbegeleiding, structuur en onderhouden het contact met de school van herkomst.

Voordat de kinderen op het ZOC zitten, gaat er nog een heel traject aan vooraf. ,,We zien veel kinderen voor wie onderwijs nog een stap te ver is. Behandeling staat dan voorop. Dat begint vaak thuis. Digitaal onderwijs kan daar, indien passend, onderdeel van uitmaken. De volgende stap is dat ze de thuisomgeving verlaten en daaropvolgend naar het ZOC komen, waar ze naast de behandeling starten met activiteiten en begeleiding in onderwijs. Het belangrijkste is dat we kleine stapjes maken en de leerlingen succeservaringen op doen. Dus ze komen niet meteen vijf dagen in de week, van negen tot drie les volgen. Meestal starten ze met twee tot drie dagen met een x-aantal uur per dag.”

'Wat ze in elk geval gemeen hebben, is dat ze allemaal langdurig niet meer naar school zijn geweest.'

Christie Langstraat - BPO van Educé

Het doel is bij iedere leerling hetzelfde: terug het onderwijs in. ,,Soms lukt dat toch niet bij de school van herkomst en zoeken we een andere, passende plek. Ook kijken we of het mbo een alternatief is. Het is maar net wat voor perspectief de jongere heeft en wil.”

Om ervoor te zorgen dat de begeleiding terug naar school zo succesvol en effectief mogelijk is, maken de medewerkers van Educé en Timon – dus onderwijs én zorg – samen het OPP (ontwikkelperspectiefplan). Ouders en de leerling zelf worden daar ook bij betrokken. Christie, met een achtergrond in het speciaal onderwijs, is hier zeer over te spreken. ,,Op deze manier staan we echt sámen om de leerling. Dus één kind, één plan. De MDFT-therapeut of de trajectbegeleider is hierin regiehouder.”

Bekijk hier een video van het ZOC

Via de TOPS-methodiek trainen de leerlingen hun sociale vaardigheden, leren ze omgaan met boosheid en moreel redeneren. Iedereen binnen het ZOC werkt dus op dezelfde manier. Mede hierdoor is in een korte tijd een hecht team ontstaan en volgen medewerkers van Educé en Timon dezelfde trainingen. Christie is zeer te spreken over de samenwerking. ,,Er is vanuit Timon goed gekeken naar een samenwerkingspartner die paste. Dat is tevens een kracht van Educé. We vinden de match. Dezelfde taal en visie is voor een succesvolle samenwerking de basis.”

Ook is er een samenwerking met het Educatief Centrum, dat in hetzelfde pand zit. Vanuit deze VSO-school van Horizon komt een muziekleraar die met de jongeren rapt en drumt, mag het ZOC gebruik maken van de keuken en ook van de sportzaal. ,,Verder hebben we een eigen recreatieruimte, handvaardigheidslokaal en in het klaslokaal zelf hebben we nog aparte cabines, waar leerlingen digitaal onderwijs kunnen volgen van de school van herkomst. Alles om van thuiszitters weer jongeren te maken met een perspectief dat bij ze past.”

Samen sparren over de mogelijkheden? Laat je telefoonnummer achter en we nemen contact met je op.