Ellie Oskam

Ellie Oskam is gezinscoach bij Educé. Ze werkt in het regulier basisonderwijs met als doel ervoor zorgen dat kinderen met gedragsproblemen zo veel mogelijk op hun eigen school kunnen blijven. Ze doet dit op een bijzondere manier. Samen met collega’s maakt zij de verbintenis tussen thuis en school in de ‘Familieklas’. Een ochtend in de week komen ze daar samen met kinderen én ouders.

De Familieklas: school en ouders samen voor het kind

Ellie werkt met kinderen die – simpel gezegd – opvallen in de klas. ,,Dat kan door gedrag of in didactisch opzicht. Soms door beiden.” Vaak ziet ze dat het milieu thuis en op school in zo’n geval te veel van elkaar verschillen en dat kinderen het dan niet meer snappen. In de Familieklas komt dit ter sprake. ,,Ouders hoor ik vaak zeggen: Dat opvallende gedrag dat ze in de klas vertonen, daar hebben wij thuis nooit last van. De oorzaak kan ook zeker in de klas liggen; te groot, te veel prikkels, te druk. Zeker als een kind thuis alleen is. Het belemmert dan zijn of haar leerweg. Samen kijken we hoe we het kind verder kunnen helpen, zodat hij of zij veel meer uit zichzelf en zijn ontwikkeling kan halen.”

In de Familieklas krijgen ouders vooral inzicht. ,,We gaan uit van de vraag: wat heeft jouw kind nodig om het beste uit zichzelf te halen? In het begin zijn ouders sceptisch, maar al snel krijgen ze een ‘o-zo-bedoel-je-dat-gevoel’. En dan gebeuren er mooie dingen. Ouders zeggen vaak dat ze meer inzicht hebben gekregen.”

Voor de duidelijkheid: ,,We willen niets overnemen. En zeker niet belerend optreden. We willen samen met de ouders kijken naar wat er gebeurt met het kind op school, in de wijk én thuis. Herken je dat als ouder? Ook willen we meer begrip kweken voor de leerkracht. En andersom. Het werkt twee kanten op. Soms geeft de school aan dat ze ergens tegenaan loopt, maar ook ouders trekken aan de bel en vragen om opvoedkundige tips. In de meeste gevallen hebben we het fiftyfifty over opvoedkundige zaken en didactische inzichten. Dat werkt nauw samen.”

Voor Ellie is het belangrijk dat zowel de kinderen als de ouders inzicht krijgen in hoe emoties werken. Met andere woorden: wanneer zijn ze motiverend en wanneer belemmerend. ,,Dat mis ik in de samenleving, onderwijs en opvoeding. Daarin verschillen we namelijk van de hele robotisering. Wij hebben emoties, die brengen ons verder. Of niet. En wat heb je in dat geval nodig. Je kunt bijna niets kijken of lezen of het gaat wel over depressieve jongeren. Van het wegstoppen van je emoties word je ook depressief. Of ouders dat zien? Dat hangt ervan af hoe je het brengt: ben je je er bewust van dat het niet goed gaat en wil je dat het beter gaat met je kind? Daar kunnen we bij helpen.”

De gesprekken met ouders en kinderen zijn van serieuze aard en vanuit Ellie ook to-the-point. Soms heeft de ouder een duwtje nodig in de juiste richting. ,,Van het feit dat je borderline of adhd hebt, daar hoef ik of je omgeving, in dit geval kind, geen last van te hebben. Het is voor jou geen excuus om daardoor vervelend tegen mij te doen. Het is geen excuus om slechte dagen te wijten aan je borderline. Dat kan niet. Je bent opvoeder. Als volwassene moet je een manier vinden waardoor een kind zich kan blijven ontwikkelen.”

'Wij nemen niet over, maar ondersteunen met kennis zodat de leerkracht het zelf kan uitvoeren. Dat leidt tot goed onderwijs voor álle leerlingen. Niet alleen de ‘speciale’ leerlingen.'

Ellie Oskam - Familieklas

Een ander voorbeeld is dat Ellie ouders uit een soort onmacht uit de opvoeding ziet stappen. ,,Sommige kinderen luisteren gewoon niet of blijven manipuleren. Ouders zijn geneigd dat op te geven. Ik zet ze dan toch voor het blok: Het feit dat je nu afhaakt, heeft mogelijk gevolgen als ze 16 of 17 jaar zijn. Als je nu niet corrigeert als ze een ander kind een dreun verkopen, dan slaan ze straks iemand of jou een gebroken kaak. Het zijn keuzes die kinderen leren maken. Ben je het straks als ouder nog eens met de beslissing die je nu neemt? Natuurlijk kun je denken: ‘Pietje wilde niet ontbijten, nou laat dan maar.’ En dus heeft hij honger bij het rekenen en heeft het effect op zijn leerwerk. Jij bent ouder, hij is het kind. Gewoon ontbijten dus.”

Op scholen ervaren Ellie en leerkrachten dat sommige kinderen ook onvoldoende nee te horen krijgen. ,,Dan komt hij of zij in groep 1 en zegt de juf: Nee, je moet nu gaan zitten. Dan denkt een kind: Wat nee, dat bepaal ik zelf wel. Dat is de opbrengst van geen nee zeggen. Als ouders bewegen, bewegen kinderen altijd mee. Zeker als ze zo klein zijn. Kinderen hebben rust, regelmaat en reinheid nodig. Je moet de balans vinden tussen opvoedkundige strengheid en zorg. Streng zijn is ook een vorm van liefde.”

Met geduld coacht Ellie ouders en kinderen door deze materie heen. Met als doel dat het kind op school en thuis blijft ontwikkelen en ook in staat is op school mee te blijven doen. Eigenlijk gunt ze elke school een gezinscoach. Ellie heeft ervaren dat de verbintenis tussen thuis en school heel bijzonder is. ,,Ouders zien dat ook. Ouders die van een andere school kwamen en de Familieklas zagen, reageerden wel met: goh, dat had ik op mijn andere school moeten hebben.”

,,De meest ideale situatie is dan ook als de school een gezinscoach binnen handbereik heeft”, zegt Ellie. ,,Dat een leraar kan zeggen: ik loop tegen een probleem aan en vraag nu de gezinscoach erbij voor een gesprek. Die kan ook in de klas meekijken en een plan maken. Dat werkt veel sneller en daadkrachtiger en levert meer op dan een wachtlijst, waarop je pas over zes maanden aan de beurt bent. In plaats van behoud voor het regulier onderwijs, belandt een kind dan in het speciaal onderwijs omdat hij niet geholpen is.”

Snel ingrijpen heeft groot effect. ,,Hoe jonger je begint, hoe meer het oplevert. Want als ze ouder zijn, is het meer een gewoonte geworden en gewoontes doorbreken is het allermoeilijkste. Dat geldt voor ouders en docenten. Gewoontes van school sluiten niet altijd aan bij thuis en andersom. Daarin probeer je bruggen te maken. In de wetenschap dat in een gezin vijf kinderen naar school moeten worden gebracht, is het goed als een leerkracht erbij stilstaat dat zo’n kind even moet bijkomen op school. Want hoe gaat het daar in huis in de ochtend? Hoe is het, als een kind constant verwijten krijgt. Velen hebben geen idee wat dat met kinderen doet. Ook daarover praten we in de Familieklas.”

Samen sparren over de mogelijkheden? Laat je telefoonnummer achter en we nemen contact met je op.