ROC Albeda College - mbo

De ondersteuningsvraag

Het Albeda College is een regionaal opleidingscentrum (ROC) in Rotterdam en wijde omgeving. Na de middelbare school kunnen leerlingen kiezen uit zo’n 120 mbo-opleidingen, op niveaus 2 t/m 4, met meerdere uitstroomrichtingen.

Merel Frieser-Knijft is daar onderwijsleider van de opleiding Sociaal en Pedagogisch werk. In augustus 2019 is zij begonnen bij Albeda om vanuit haar achtergrond in het speciaal onderwijs te kijken naar de zorgondersteuning in het mbo.

Merel werkte hiervoor onder andere bij speciaal onderwijsaanbieder Yulius. Vanuit die tijd en audits bij ‘concullega’ Horizon kent zij Educé-directeur Rineke Barendregt. ,,Binnen het basis- en voortgezet onderwijs is ondersteuning op het gebied van zorg al langer bekend. Voor het mbo is er geen speciaal onderwijs. Een van mijn opdrachten is om in kaart te brengen wat voor zorg studenten nodig kunnen hebben en wat er al is binnen de opleiding.”

,,Tot voor kort deden docenten met zorgtaken intensieve gesprekken erbij”, vertelt Merel. ,,Is dat voldoende? Ik vind van niet. Je hebt toch met studenten te maken die een ondersteuningsvraag hebben. Daar is extra kennis voor nodig. Daarnaast bestaat onze doelgroep uit veel meiden, in de pubertijd. Ook dat kan een grote rol spelen en maakt van het mbo een complexe omgeving”, aldus Merel.

,,Bij Albeda zijn we heel erg van schoenmaker blijf bij je leest. Wij zijn heel erg goed in onderwijs geven en opleiden. Daarnaast zoeken we een aanvulling als het gaat om expertise in de zorgondersteuning. De aandacht en diepgang die voor deze leerlingen nodig is, huren we in.”

Merel ging in gesprek met verschillende partijen en daar zat ook haar oude bekende Rineke bij vanuit Educé. ,,Ik kende de expertise van Horizon al en die is goed. Dus besloot ik verder te gaan met Educé. Met als doel studenten maatwerk te kunnen leveren in de ondersteuningsbehoefte die zij hebben.”

De aanpak van Educé

Vanuit Educé is begeleider passend onderwijs Marisa Hennige nu sinds het begin van het schooljaar werkzaam bij het Albeda. Drie dagen in de week, op drie locaties, met ongeveer 1000 leerlingen die dromen van een baan in de kinderopvang, het onderwijs en het sociale werk. ,,Zij voert nu de gesprekken met de leerlingen die extra aandacht nodig hebben. En dat doet ze heel goed. Ik zie dat het meer veiligheid en diepgang geeft. Studenten vinden het niet altijd fijn om persoonlijke dingen te bespreken met docenten. Bij Marisa durven ze dat wel, omdat ze een andere band hebben met haar. Marisa zorgt ook voor structuur. Het is nog te vroeg om het over resultaten te hebben, maar dit is wat ik nu al zie.”

Mede daarom is het contract met Marisa verlengt tot aan de zomervakantie. Over haar inzet zei een ander onderwijsleider dat ze hands-on is op de vloer en ze in nauw contact met de zorgdocent studenten begeleidt in het kader van passend onderwijs. Ook staat ze klaar voor de collega’s die vragen hebben rondom passend onderwijs en/of specifieke begeleiding van studenten.

Core business van Marisa zijn dus de studenten, maar ook docenten kunnen bij haar aankloppen voor advies. ,,Ze neemt druk weg bij docenten en het aantal studenten waarmee ze gesprekken voert is erg groot. Maar ik sluit niet uit dat ze in een later stadium ook docenten of een team zal trainen en coachen. Dat laat ik nu al een beetje gebeuren. Laatst kwam er een docent bij mij en die had een student met een leerachterstand. En een late diagnose autisme. Tja, komt zo’n achterstand door corona, door autisme, door allebei en hoe ga ik daarmee om? Ik heb die docent toen doorverwezen naar Marisa om met haar hierover te sparren.”

,,Onze doelgroep bestaat uit veel meiden, in de pubertijd. Ook dat kan een grote rol spelen en maakt van het mbo een complexe omgeving."

Merel Frieser-Knijft, onderwijsleider opleiding Sociaal en Pedagogisch werk, Albeda College

Het vervolg

Binnen Albeda is een werkgroep opgericht die zich buigt over de gewenste zorgstructuur binnen het ROC. Merel is één van de meedenkers binnen die groep. ,,Omdat hier nog winst is te behalen, zijn we zoekende. Dat geldt voor alle grote ROC’s op dit moment. Zadkine, ROC Amsterdam; we moeten allemaal het wiel uitvinden. Wat wordt onze visie? Met welke samenwerkingspartners? En meer van dit soort vragen. Voorlopig ben ik echter blij met Marisa.”

Welke expertise wij hebben ingezet

Begeleider Passend Onderwijs

Als school heb je de verantwoordelijkheid om alle leerlingen passend onderwijs te bieden. Ook voor leerlingen waarbij het net even wat moeizamer gaat. Een BPO van Educé ondersteunt je hierin door bijvoorbeeld een effectieve zorgstructuur te helpen opzetten.

Lees verder

Samen sparren over de mogelijkheden? Laat je telefoonnummer achter en we nemen contact met je op.