Samenwerkingsverband Aan den IJssel

Het Samenwerkingsverband Aan den IJssel ondersteunt reguliere scholen en scholen voor speciaal basisonderwijs in de regio bij het uitvoeren van passend onderwijs. Voor 36 scholen waar ruim 9.200 leerlingen onderwijs krijgen bieden zij een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen. Om dit te realiseren werkt het Samenwerkingsverband nauw samen met scholen, gemeenten en partners vanuit de jeugdzorg.

Voormalig directeur-bestuurder Kiek Broekman vindt het een uitdaging om passend onderwijs zo in te richten in dat de scholen het maximale kunnen betekenen voor hun leerlingen. Heeft een school vraagstukken in het kader van psychiatrie, gedrag en klassenmanagement (cluster 3 en 4 vraagstellingen), dan kan de expertise van de medewerkers van Educé worden benut. De opdrachten die Educé uitvoert voor Samenwerkingsverband Aan den IJssel sluiten aan bij het gedachtengoed: zoveel mogelijk inzetten op inclusief onderwijs. Kiek Broekman zegt hierover: ,,Honderd procent inclusief is niet haalbaar, we gaan wel voor de 99%. Ieder kind heeft leerrecht, het liefst zo thuisnabij mogelijk. Hoe mooi zou het zijn als kinderen na speciaal onderwijs kunnen doorstromen naar reguliere scholen.”

,,De mensen van Educé halen, waar nodig, leraren uit hun comfortzone en hun denkkader. Docenten worden geactiveerd om voor de kwetsbare kinderen kansen te creëren en daarmee tot hun recht te laten komen.”

Kiek Broekman, voormalig directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Aan den IJssel

Kiek Broekman signaleert dat het huidige kind ander onderwijs vraagt. Bijvoorbeeld werken in kleinere (instructie)groepen en (voortgangs)toetsen op maat. De medewerkers van Educé hebben ervaring vanuit het speciaal onderwijs en kunnen deze expertise goed inzetten op reguliere scholen.

De reguliere scholen en scholen voor speciaal basisonderwijs geven zelf aan hoe ze hun passend onderwijsbudget willen inzetten. Kiek Broekman daagt de scholen uit hier creatief mee om te gaan. Een medewerker van Educé kan meedenken bij het opstellen van een begeleidingsplan aan het begin van het schooljaar en evalueert aan het einde van het schooljaar.

Welke expertise wij hebben ingezet

Begeleider Passend Onderwijs

Als school heb je de verantwoordelijkheid om alle leerlingen passend onderwijs te bieden. Ook voor leerlingen waarbij het net even wat moeizamer gaat. Een BPO van Educé ondersteunt je hierin door bijvoorbeeld een effectieve zorgstructuur te helpen opzetten.

Lees verder
Uitleg aan de groep door een trainer van Educé

Trainers & Coaches

Soms kun je als leerkracht wel wat extra ondersteuning gebruiken. Bijvoorbeeld omdat een leerling gedragsproblemen heeft. Of misschien weet je als docent niet hoe je omgaat met kinderen met trauma’s. Of je wilt de veiligheid binnen je school vergroten, maar je weet niet hoe. Wat je vraag ook is, wij denken met je mee. Wij trainen, coachen en geven advies.

Lees verder

Samen sparren over de mogelijkheden? Laat je telefoonnummer achter en we nemen contact met je op.