Speciale Basisschool De Oostvogel

De ondersteuningsvraag

Speciale Basisschool (sbo) De Oostvogel in Gouda wilde aan de slag met structuur en veiligheid op school. De laatste jaren was een verzwaring van gedrag merkbaar, met name onder de hoogbegaafde leerlingen. Margo Hondebrink, directeur van De Oostvogel, zocht expertise om leerkrachten direct te ondersteunen in het bijsturen van gedrag. En iemand die, waar nodig, leerlingen even apart nam om tot rust te komen en weer op de rails te krijgen. Een hands-on expert dus.

De aanpak van Educé

Educé heeft Begeleider Passend Onderwijs (BPO) Anja Klootwijk ingezet op de vraag van De Oostvogel. Anja heeft ruim 25 jaar ervaring in het regulier, cluster 2, 3 en 4 onderwijs. Zij ziet gedrag(sproblemen) als een vraag, een vorm van communicatie, een uitdaging. ,,Goed onderwijs is voor mij onderwijs waarin iedereen een passende plek heeft en niemand wordt buitengesloten. In elk gedrag zit een positieve intentie binnen de mogelijkheden van de leerling. Het begint als we elkaar zien, echt zien. Als je van elkaar weet hoe je je gedraagt en hoe je reageert. Ieder moet zich met zijn talenten, krachten, mogelijkheden en behoeften optimaal kunnen ontwikkelen. Het leefklimaat op school is daarbij belangrijk. Als leerkracht en BPO ben ik mij bewust van mijn rol en het effect dat ik bewust of onbewust op leerlingen kan hebben.”

,,Deze uitspraak van Wayne Dyer is één van mijn overtuigingen geworden: When you change the way you look at things, the things you look at change”

Anja Klootwijk, Begeleider Passend Onderwijs bij Educé

Gedurende het schooljaar ondersteunde Anja leerlingen op het gebied van gedrag en coachte ze leerkrachten in het omgaan met gedragsproblemen. Anja gaat daarbij uit van het idee dat gedrag afhangt van de situatie en persoonlijk is. Iedereen reageert bewust en onbewust vanuit gevoel. Ook een leerkracht. Het is belangrijk om tijdig problemen te signaleren en vóórdat je in een negatieve spiraal terechtkomt de situatie te stoppen. Ze praat daarom veelvuldig over en met de leerlingen. Structuur, rust en duidelijkheid zijn net als relatie, competentie en autonomie zowel voor de leerlingen als de leerkrachten belangrijke voorwaarden. Leerkrachten voelen zich soms alleen al door de aanwezigheid van Anja in de groep gesteund.

Anja is zich zeer bewust van haar cirkel van invloed (Covey). ,,Ik heb een creatieve leerstijl, ben een denker. Op de momenten dat ik nog niet alle informatie heb, deel ik wat ik weet, vraag het na of zoek het op en kom er later op terug. Vanuit mijn betrokkenheid kan ik invloed op de situatie uitoefenen. Kleine interventies kunnen grote gevolgen hebben.’’

Anja werkte structureel voor de groepen Vuurvogel en IJsvogel. Daarnaast werd zij regelmatig gevraagd om mee te kijken bij andere groepen wanneer een leerling opvallend gedrag vertoonde. Anja observeerde de situatie en adviseerde de leerkracht over de aanpak.

,,Als je duidelijk aangeeft wat je wilt, dan zoekt Educé daarbij de juiste persoon, zowel qua kennis als persoonlijke klik.” 

Margo Hondebrink, directeur De Oostvogel

Het resultaat voor De Oostvogel

De inzet van de Begeleider Passend Onderwijs heeft gezorgd voor meer rust en veiligheid in de groepen. Volgend schooljaar zetten De Oostvogel de kennis en vaardigheden van Anja weer in. De focus zal dan op leerkrachtenbegeleiding liggen.

Welke expertise wij hebben ingezet

Begeleider Passend Onderwijs

Als school heb je de verantwoordelijkheid om alle leerlingen passend onderwijs te bieden. Ook voor leerlingen waarbij het net even wat moeizamer gaat. Een BPO van Educé ondersteunt je hierin door bijvoorbeeld een effectieve zorgstructuur te helpen opzetten.

Lees verder

Samen sparren over de mogelijkheden? Laat je telefoonnummer achter en we nemen contact met je op.