Begeleider Passend Onderwijs

Scholen hebben de verantwoordelijkheid om alle leerlingen passend onderwijs te bieden. Ook voor leerlingen waarbij het nét even wat moeizamer gaat. Een Begeleider Passend Onderwijs (BPO) van Educé kan scholen op verschillende niveaus ondersteunen om passend onderwijs mogelijk te maken.

De BPO denkt mee met de school

Met een BPO van Educé bij jou op school zorg je voor passend onderwijs. Perspectief voor alle leerlingen. Een BPO ondersteunt in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. Wát heeft de school nodig om passend onderwijs te kunnen bieden? De BPO denkt mee over verschillende ondersteuningsvragen. Samen met je school kijkt hij of zij naar de duurzaamste oplossing. Daarnaast wordt gekeken hoe dit geborgd kan worden binnen de structuur van de school. Teamleiders kunnen ook ondersteund worden: Hoe wil je dat leerkrachten de leerlingen pedagogisch benaderen of wat zijn de speerpunten van de school en hoe wordt dit zichtbaar in de lessen?

Een kritische collega kijkt met je mee

Leerkrachten kunnen niet alles zien. Logisch, de klassen zijn groot en er moet les worden gegeven. Niet iedere leraar beschikt over alle vaardigheden. Een BPO op school is als een extra paar ogen. Hij of zij is een kritische collega die meekijkt, meedenkt, de juiste vragen stelt, signaleert, analyseert en begeleidt. En natúúrlijk werkt de BPO nauw samen met de zorgcoördinator en/of intern begeleider. Hij of zij krijgt advies waar je wat mee kunt! Ons doel? Zoveel mogelijk passend onderwijs binnen de eigen school.

,,We zijn heel blij met onze BPO en zijn samen op zoek naar nieuwe mogelijkheden die passen bij onze leerlingpopulatie. Ook gaan we proberen de BPO meer zichtbaar te krijgen voor ons team.”

Eén van onze opdrachtgevers

Wat is er nodig voor de leerling?

Leerlingen kunnen door allerlei zaken moeite hebben om te functioneren op school. Kan een leerling zich niet goed concentreren? Of vergeet hij of zij vaak schoolspullen? Misschien is het dan goed om naar achterliggende problemen te kijken. Want als het thuis niet goed gaat, heeft het weinig zin om concentratieoefeningen te doen. Of om iemand steeds de klas uit te sturen. Gaan de ouders scheiden? Geen wonder dat je je hoofd op school er dan niet bij kunt houden. Soms heeft een leerling bepaalde vaardigheden nooit goed aangeleerd gekregen.
De BPO kijkt naar de situatie: wat speelt zich af in het leven van een kind? Zijn er andere zaken die aandacht vragen, dan kan geadviseerd worden om hulpverlening in te zetten. Gaat het om het aanleren van vaardigheden, dan kan de BPO de leerling hierbij helpen. Hierbij kan ook bekeken worden welke ondersteuning vanuit de school gegeven wordt en hoe de ondersteuning vanuit de school nog beter aangeboden kan worden zodat meer leerlingen hier baat bij hebben.

,,Je moet geen passend onderwijs aanbieden, maar passend onderwijzen"

Jessica Schuur - Begeleider Passend Onderwijs bij Educé

Lees meer

Ondersteuning hangt af van je hulpvraag

Vanuit Educé wordt goed geluisterd naar de vraag van de school en wat er verwacht wordt van een BPO. Want ieder kind, en elke school is anders. Als school is het misschien lastig om een hulpvraag te formuleren. Daarom kijkt en denkt de BPO met de school mee. Er wordt tijd genomen om de vraag concreet te maken. Het helpt om een periode in de school aanwezig te zijn om te zien de sfeer te proeven, de cultuur te ervaren. Samen met de school wordt een concrete opdracht geformuleerd.

Ja, ik wil graag een BPO op school!

Wát heeft jouw school nodig om passend onderwijs te kunnen bieden? Een BPO denkt mee over verschillende ondersteuningsvragen. Samen met je school kijkt hij of zij naar de duurzaamste oplossing. En: hoe kunnen we deze borgen binnen de structuur van jouw school?

Contact

Samen sparren over de mogelijkheden? Laat je telefoonnummer achter en we nemen contact met je op.