Onderwijs-zorgarrangement

Soms loopt een leerling vast op school en heeft het tijdelijk meer nodig. Een onderwijs-zorgarrangement biedt het kind en het gezin de aandacht die zij nodig hebben om weer perspectief te krijgen. Een tijdelijke, aparte klas in een kleinschalige setting kan bijvoorbeeld al uitkomst bieden. We kijken naar wat een leerling nodig heeft om verder te leren of te gaan werken. Ouders en leerkrachten kunnen hierbij ook worden ondersteund, zodat ook zij bijdragen aan het toekomstperspectief.

Onderwijs sluit naadloos aan op zorg

Door onderwijs en zorg naadloos op elkaar aan te laten sluiten, versterken ze elkaar. De pedagoog leert van de leerkracht, en andersom. Een onderwijs-zorgarrangement haalt dan ook het beste uit het kind. Een leerling krijgt dé aandacht die hij of zij nodig heeft.

Elke situatie is anders. Daarom hebben we géén standaard arrangement. Elk pakket van onderwijs, ondersteuning en zorg stemmen we af op de leerling (of een groepje leerlingen). Samen kijken we wat nodig is. Een paar voorbeelden van onderwijs-zorgarrangementen:

Toptrajecten

De meeste leerlingen halen hun diploma binnen het regulier onderwijs zonder al te grote problemen. Een heel enkele keer kán een leerling het wel, maar lukt het even niet. Omdat de leerling slecht in zijn of haar vel zit en niemand begrijpt waarom. Omdat het thuis niet lekker gaat. Omdat een docent niet goed weet hoe een leerling te begeleiden. Of misschien wel alles tegelijk. Voor die leerlingen is er binnen het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen een Toptraject. Om er samen voor te zorgen dat leerlingen weer verder kunnen in het regulier onderwijs.

Lees verder

Familieklas

Soms worstelen ouders met de opvoeding. Een kind luistert niet. Samen gaan ouders en kind naar onze Familieklas. Op de eigen school. In deze klas zitten ook andere kinderen met hun ouders. Zo kan iedereen van elkaar leren. Hoe doen jullie dit? En hoe pakken anderen iets aan? Een pedagogisch medewerker ondersteunt.

Lees verder

ABA Huis

In het ABA Huis kan een kind terecht voor dagbehandeling waar in kleine groepen volgens de ABA-methode met hen wordt gewerkt. Het huis biedt plek aan kinderen met een gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis die niet naar school gaan. De nadruk ligt op zorg en behandeling. Daarnaast is er onderwijs op maat dat wordt verzorgt door Educé.

,,Sommige kinderen zitten thuis. Zij zijn ontheven van de leerplicht. Bijvoorbeeld als ze ernstig autistisch zijn of een handicap hebben. Ze kunnen niet naar school, maar ieder kind heeft recht op onderwijs. In het ABA Huis krijgen zij les en zorg. Zo helpen we een jongetje van 10 jaar dat nog nooit onderwijs had gehad. Binnen 10 maanden kon hij lezen. Supermooi om te zien!”

Rineke Barendregt, directeur Educé

Citykids

Bij het ontwikkelcentrum van CityKids krijgen kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar behandeling in groepsverband. De kinderen hebben met een (complexe) lichamelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking, (ernstige) ontwikkelingsstoornis of een stoornis in het autistisch spectrum. Als aanvulling op het behandelplan, kunnen kinderen vanuit Samenwerkingsverband Aan den IJssel een onderwijs-zorgarrangement volgens het leerrecht ontvangen. Medewerkers van Educé verzorgen hier onderwijs op maat.

KoZa (Kleuteronderwijs-Zorgarrangement)

Zijn er vragen rondom een jong kind ten aanzien van zijn ontwikkeling en hebben ouders ondersteuning nodig? Voor leerlingen die op Goeree Overflakkee wonen is er een KoZa. Gedurende een periode van maximaal één schooljaar worden de leerling en de ouders ondersteund, waarbij onderwijs en zorg hand in hand gaan. KoZa is een samenwerking tussen gemeente en het samenwerkingsverband.

Kleinschalig onderwijs op woongroepen

Soms worden kinderen om verschillende redenen uit huis geplaatst. Op open en gesloten woongroepen binnen de JeugdzorgPlus biedt Educé passend onderwijs. We doen dat op diverse diverse locaties van Altra en Horizon: De Koppeling (Amsterdam), Arkin (Amsterdam), Rijnstroom (Alphen a/d Rijn), Het Palmhuis (Den Haag), Midgaard (Den Haag) en Schakenbosch (Leidschendam).

Onderwijs met baangarantie

Om leerlingen écht perspectief te bieden, werk na het behalen van een diploma, hebben we binnenvaartschip De MATE. In samenwerking met Stichting Mate en Maaskadebevrachters worden jongeren, waarvoor de schoolbanken niet werken, opgeleid tot matroos. Daarna kunnen ze meteen aan het werk in de binnenvaart. Eenzelfde soort constructie gebruiken we ook op het Educatief Centrum, in de sectoren horeca, hout en metaal. Vanuit Educé kunnen wij scholen helpen met het ontwikkelen en opzetten van dit soort arrangementen.

Ja, ik wil meer weten over onderwijs-zorgarrangementen

Samen bedenken en ontwikkelen we voor een leerling wat nodig is op gebied van onderwijs, ondersteuning en zorg.

Contact

Samen sparren over de mogelijkheden? Laat je telefoonnummer achter en we nemen contact met je op.