Thuiszitters

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch zijn er kinderen die thuiszitten omdat er geen passende plek voor hen is. Daarmee verkleint hun toekomstperspectief en in het ergste geval, vervliegt het zelfs. Daar leggen wij ons niet bij neer. Vanuit Educé, onderdeel van Altra en Horizon, ontwikkelen we verschillende initiatieven, denk aan een onderwijs-zorgarrangement, om kinderen en jongeren weer leerbaar te maken en perspectief te bieden. Zodat zij ook weer gaan deelnemen aan de maatschappij.

Team Thuiszitters

Team Thuiszitters is een initiatief van Altra en De Opvoedpoli en is vooral actief in de regio Amsterdam Amstelland en Zaanstreek. Het team is er voor thuiszitters in de leeftijd van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of MBO. Veel van deze kinderen hebben complexe problemen, denk aan ggz-problemen of problemen binnen het gezin of op school als het gaat om leerproblemen en onderwijsachterstanden. Samen met de samenwerkingsverbanden bundelen Altra en De Opvoedpoli de krachten om een passende oplossing te vinden voor leerlingen die nu geen onderwijs krijgen.

Hoe werken we?

Als een kind of jongere langdurig thuiszit, zijn er meestal al aardig wat partijen bij betrokken. Denk aan Leerplicht, jeugdzorg, jeugdbescherming en psychologen. Team Thuiszitters werkt met alle partijen samen om tot een succes te komen. De krachten van onderwijs, jeugdhulp en GGZ worden gebundeld en als het nodig is, wordt buiten de gebaande paden een route gemaakt om de leerling weer te laten aanhaken bij het onderwijs. En het onderwijs te laten aanhaken bij de leerling.

Heb je een thuiszitter en van alles al geprobeerd maar geen succes geboekt? Neem dan contact op met Elske de Kanter van Team Thuiszitters.

E: e.de.kanter@altra.nl

T: 06-30796587

Educé en Timon in Rotterdam-Rijnmond

In Rotterdam-Rijnmond werken we vanuit Educé samen met zorgorganisatie Timon om Rotterdamse leerlingen die nu thuis zitten weer naar school te laten gaan. We maken ze weer ontvankelijk voor onderwijs en we begeleiden ze het liefst richting de school van herkomst. De problematiek van de leerlingen is verscheiden. Te denken valt aan gameverslaving, algemene gedragsproblemen, een te groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het gezin.

Wij zorgen ervoor dat ze weer een gezond (school)ritme krijgen. Op onze locatie, het Zorg Onderwijs Centrum (ZOC) binnen de muren van het Educatief Centrum, krijgen ze zorg en onderwijs op maat. Ouders zijn belangrijk, daarmee bouwen wij een vertrouwensband op. Gedurende het traject kijken we samen met de school van herkomst hoe haar aanbod kan aansluiten op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling en welke aanpassingen zij in haar aanbod kan aanbrengen.

Lees meer over dit project

Ja, ik wil meer weten over thuiszitters en welke rol Educé in de oplossing kan spelen.

Neem contact met ons op.

Contact

Samen sparren over de mogelijkheden? Laat je telefoonnummer achter en we nemen contact met je op.