Trainers & Coaches

Leerkrachten geven weleens aan dat ze soms niet weten hoe ze het beste kunnen omgaan met leerlingen met gedragsproblemen. Of hoe ze leerlingen met trauma het beste kunnen benaderen. Het is belangrijk om de veiligheid binnen de school en de rol van de zorg te vergroten, maar het is een lastige vraag hoe dit het beste kan worden gedaan. Wat de vraag ook is, wij denken mee. Wij trainen, coachen en geven advies. Aan leerkrachten en hele teams.

Haal het beste uit leraren, teamleiders, MT en het hele schoolteam

Als onderwijsspecialisten met ervaring in het speciaal onderwijs leggen wij de vinger op de zere plek. Wij gaan uitgebreid in gesprek over de hulpvraag. Vanuit de hulpvraag wordt in nauwe samenwerking met de school een concrete opdracht geformuleerd.

Trainingen

Wil je je kennis bijspijkeren? Of je vaardigheden ontwikkelen? Voor leraren en zorgcoördinatoren hebben we trainingen op verschillende thema's:

VEILIGHEID
Fysieke, maar ook emotionele en sociale veiligheid zijn zaken die je als school op orde moet hebben. Maar dat is soms een flinke uitdaging. Wat is goed beleid, en hoe voer je dat goed uit met het hele team? Welke rol spelen leerlingen en ouders hierin en wat doe je als het toch uit de hand loopt?

 • Positive Behavior Support (PBS) - training en procesbegeleiding
 • De-escalerend handelen
 • Intervisie


MENTORAAT
Het mentoraat op een school kan een geweldige doorlopende ondersteuning van de leerlingen zijn. Educé helpt scholen om een stevig programma neer te zetten met doorlopende leerlijnen en een logische jaarplanning. En we geven trainingen aan mentoren zodat zij de vaardigheden bezitten die bij hun rol past.

 • Gespreksvaardigheden
 • Schoolontwikkeling mentoraat
 • De gouden weken

LEERLINGBEGELEIDING
Hoe krijg je de ontwikkeling van leerlingen in school goed in beeld en hoe zorg je ervoor dat je effectief kan bijsturen wanneer dat nodig is? Wij bieden een teambreed traject van scholing en advies voor een effectieve leerlingbespreking.

 • Advies en procesbegeleiding
 • Versterken van schoolbrede leerlingbegeleiding
 • Effectieve leerlingbespreking

DOCENTEN ONDERSTEUNING (teams of individueel)
De dagelijkse praktijk in het onderwijs is zo dynamisch dat leerkrachten voortdurend voor nieuwe uitdagingen staan. Wij bieden trainingen en coaching op maat voor leerkrachten en teams. Zowel op pedagogisch als op didactisch gebied. Elke training kan uitgebreid worden met trainingsacteurs, video-interactie begeleiding, lesbezoeken en coaching on the job.

 • Pedagogische vaardigheden voor docenten
 • Traumasensitief werken
 • Begrenzen van ongewenst gedrag
 • Training en coaching nieuwe docenten/medewerkers

SWPBIS
Veel scholen willen een positief pedagogisch klimaat. Positive Behavior Support (PBS) biedt de mogelijkheid om dit structureel en duurzaam in te voeren. Wij helpen met de implementatie, trainen de medewerkers en verbinden scholen die met PBS werken.

 • Basistraining PBS
 • Workshop 'Wat is PBS'?
 • Coaching PBS-team
 • Coaching PBS-traject schoolbreed

SOCIAAL-EMOTIONEEL
Hoe kunnen leerlingen hun emoties herkennen, zodat ze erop kunnen acteren? Via een wekelijkse groepstraining leren leerlingen hoe ze kunnen omgaan met hun emoties. Ook de leerkracht leert emoties herkennen en preventief te handelen.

 • Blijf Cool!


Dit zijn slechts een paar voorbeelden van onze trainingen. Iedere leerling, leerkracht en school is uniek. Daarom maken we graag een training op maat voor jouw situatie.

,,Je hebt echt mijn ogen geopend. Met een paar kleine aanpassingen geef ik nu lekkerder les.”

Een leerkracht

Schoolontwikkeling en advies

Vraagstukken op schoolniveau? Wij helpen met duurzame ontwikkelingen vormgeven, implementeren en borgen. Ook met effectief beleid ontwikkelen voor veiligheid, zorg in de school en trajectvoorzieningen. Advies waar je écht wat mee kunt. Onze trainers en coaches kunnen in deze vraagstukken op maat trainen of gedurende het hele proces het schoolteam of het MT coachen.

Coaching

Als leraar ben je misschien gewend om dingen jarenlang op eenzelfde manier te doen. Maar als je altijd blijft doen wat je deed, krijg je altijd hetzelfde resultaat en dat sluit niet altijd aan bij de behoefte van de leerling. Of wellicht heb je moeite met grenzen aangeven, of orde in de klas houden. Onze coaches helpen jou je kwaliteiten te (her)ontdekken. Wat zijn je valkuilen? Waar liggen je krachten? Ook kunnen we bij je in de klas komen zitten. Of zelfs naast je staan. Samen evalueren we je lessen. Wat deed je, waarom, en hoe voelde dat? Waar loop jij tegenaan? Wij helpen je graag.

Intervisie

Leren van en met andere leraren? Kom naar intervisiebijeenkomsten met leerkrachten van de eigen of van andere scholen. In een groep leer je van en met elkaar. Je verruimt je blik en je verbreedt je horizon. Hoe houden anderen hun klas op orde? Hoe geven zij grenzen aan? Je leert van persoonlijke ervaringen en feedback geven.

Ja, ik wil een training volgen of een coach inschakelen!

Heb je een hulpvraag? Leg deze aan ons voor. Wij denken graag met je mee. Blijf niet te lang rondlopen met je vraag of probleem. Onze ervaring is: hoe eerder we erbij zijn, hoe beter het resultaat. Neem contact met ons op!

Contact

Maak kennis met enkele trainers en coaches

Educé heeft een breed scala aan trainers en coaches. We leiden continue medewerkers hiervoor op. Zo zorgen we ervoor dat we altijd de juiste persoon op de juiste plek hebben en je zo de juiste ondersteuning van ons krijgt. Zoals een van onze opdrachtgevers al zei: ,,Als je duidelijk aangeeft wat je wilt, dan zoekt Educé daarbij de juiste persoon, zowel qua kennis als persoonlijke klik. "

Bouke Spigt van Educé

Bouke Spigt

Trainer/coach

Bouke

• Ontwikkelprocessen begeleiden in teams
• Mentoraat versterken
• Effectieve leerlingbespreking
• Klassenmanagement
• PBS

Educé trainer Judith van Beest

Judith van Beest

Trainer/coach

Judith

• Regie versterkend handelen
• Gesprekstechnieken
• Ontwikkelprocessen begeleiden in teams
• Beleidsmatige ontwikkelprocessen begeleiden
• Coaching / School Video Interactie Begeleiding

Educé BPO Suzanne Folles

Suzanne Folles

Trainer/coach

Suzanne

Gespecialiseerd in Blijf Cool-training

Educé trainer Richard Borst

Richard Borst

Trainer/coach

Richard

• Veiligheidskwesties
• Omgaan met agressie
• School2care methodiek
• Mentoraat versterken

Educé BPO Jeroen Goutier op het Noorderlicht

Jeroen Goutier

BPO/trainer/coach

Jeroen

• PBS
• Klassenmanagement
• Gesprekstechnieken
• Groepsdynamica

Educé trainer Annegien Simis

Annegien Simis

Trainer/coach

Annegien

• School Video Interactie Begeleiding
• Ontwikkelprocessen begeleiden in teams
• Oplossingsgericht werken
• Handelingsgericht werken
• PBS

Educe trainer Joost Iserief

Joost Iserief

Trainer/coach

Joost

• PBS
• Groepsdynamica
• Oplossingsgericht werken
• Handelingsgericht werken
• Effectieve leerlingbespreking
• Moreel beraad

Samen sparren over de mogelijkheden? Laat je telefoonnummer achter en we nemen contact met je op.