Toptrajecten

Loopt een leerling vast? Omdat het thuis niet zo lekker gaat, of omdat een leerkracht niet goed weet om te gaan met bepaald gedrag van een leerling? Toptrajecten in Amsterdam helpt. Samen zorgen we ervoor dat een leerling weer verder kan.

De meeste leerlingen halen hun diploma binnen het regulier onderwijs zonder al te grote problemen. Een heel enkele keer kán een leerling het wel, maar lukt het even niet. Omdat de leerling slecht in zijn of haar vel zit en niemand begrijpt waarom. Omdat het thuis niet lekker gaat. Omdat een docent niet goed weet hoe een leerling te begeleiden. Of misschien wel alles tegelijk. Voor die leerlingen is er binnen het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen Toptrajecten. Om er samen voor te zorgen dat leerlingen weer verder kunnen in het regulier onderwijs.

We luisteren naar het kind

Het team van Toptrajecten ondersteunt op de eigen school. Zo kan een leerling oefenen en leren in een omgeving die bekend is en waar de leerling ook de schoolloopbaan zal vervolgen. En als het nodig is, komt iemand van Toptrajecten ook thuis om het kind en de ouders te ondersteunen. Want als het thuis en op school beter gaat, vóélt een leerling zich ook beter. En voel je je beter? Dan kun je je weer concentreren!

Een Toptraject wordt zo veel mogelijk ambulant uitgevoerd op de stamschool. Dat betekent dat de leerling zo veel mogelijk lessen volgt en toetsen maakt in de eigen klas, op de eigen school. Vanuit Toptrajecten wordt de leerling op de eigen school begeleid. Elk traject is maatwerk, want iedere leerling en school is anders. Met een persoonlijk Toptraject komt een leerling verder!

,,Ik krijg méér aandacht dan normaal. Ze helpen je als je iets niet snapt”

- een leerling

Even wat afstand doet vaak wonderen

Soms kan het beter zijn dat een leerling tijdelijk minder vaak op de eigen school is. Dan kan een leerling voor een aantal dagen per week in de Topklas onderwijs volgen, waarbij hij of zij zoveel mogelijk het lesprogramma van de eigen school volgt. Even wat afstand doet vaak wonderen. Een tijdelijke plaatsing in de Top-klas is zo kort en zo minimaal mogelijk: we willen dat de leerling binding houdt met de eigen school. Naast het lesprogramma leert de leerling ook zich bijvoorbeeld beter te concentreren, of minder snel boos te worden. Ook is er aandacht voor het omgaan met gevoelens en voor het beter praten met leraren, ouders en andere leerlingen.

Hoe werkt het?

Met een Toptraject helpt een school zijn leerling, docenten, mentor en zijn of haar ouders om weer verder te kunnen. Toptrajecten worden uitgevoerd door vier Topteams. Ieder team bestaat uit een gedragswetenschapper, twee docenten en één of twee ambulant hulpverleners. De gedragswetenschappers van Toptrajecten maken onderdeel uit van het netwerk van zorgcoördinatoren, zodat scholen makkelijk preventief advies kunnen vragen. Dat kan altijd, zowel bij de onderwijsadviseur als bij de gedragswetenschapper.

Als een school zich heeft aangemeld voor een leerling bij het samenwerkingsverband, beoordelen zij samen met de gedragswetenschapper van Toptrajecten de aanvraag. Dan volgt een gesprek met de leerling, ouders en school. Samen maken we een plan. Ieder kind is uniek. Elk traject is dan ook maatwerk. Per leerling kijken we naar de hulpvraag: wat heeft hij of zij nodig?

,,Als ze zien dat het slecht met je gaat, dan helpen ze je. Fijn!”

- een leerling

Na een Toptraject?

We zien graag dat een leerling zijn of haar diploma haalt. Of doorstroomt naar een vervolgopleiding. Is een kind klaar met het persoonlijke Toptraject? Dan volgen we hem of haar nog een jaar. Zo vragen we de school een paar keer hoe het gaat.

Ja, ik wil een Toptraject

Heb je een hulpvraag? Leg deze aan ons voor. Onze ervaring is: hoe eerder we erbij zijn, hoe beter het resultaat. Bel met de onderwijsadviseur van Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen. Hij of zij brengt je in contact met een van de gedragswetenschappers van Toptrajecten.

Klik hier voor Toptraject

Samen sparren over de mogelijkheden? Laat je telefoonnummer achter en we nemen contact met je op.