Uithuisplaatsing voorkomen

Heeft een jongere een voorwaardelijke machtiging uithuisplaatsing? Of overweeg je een jongere uit huis te plaatsen omdat eerdere hulpverlening en de extra zorg op school niet het gewenste resultaat geeft? Heeft een jongere problemen op meerdere leefgebieden, onttrekt een jongere zich aan school en is er sprake van langdurig verzuim? Dan biedt School2Care een alternatief.

School2Care als alternatief voor uithuisplaatsing

School2Care kan worden ingezet als alternatief voor uithuisplaatsing. Jongeren hebben van de rechter een voorwaardelijke gesloten machtiging gekregen. Toch is een gesloten jeugdinstelling niet altijd de beste oplossing.

Als er een veilige thuissituatie is, hoeft een kind niet uit zijn eigen omgeving weg. School2Care richt zich niet alleen op de jongere, maar ook op de ouder(s) om zo hun kind beter te ondersteunen. De brede aanpak richt zich op school, de ouder en de jongere. Deze manier van werken is effectiever dan hulpverlening die enkel op het kind of alleen op de ouders is gericht.

Positief resultaat

Dankzij onze interventie stroomt ruim driekwart van onze jongeren positief uit. Hoe komt dat? Wij combineren school, jeugdhulp en begeleiding in de vrije tijd. In gemiddeld 9 maanden herstellen we de verbinding met school en de maatschappij, waardoor jongeren hun leven weer op de rit krijgen.

Uit huis geplaatst

Is een jongere al uit huis geplaatst? Ook dan is School2Care een overweging. Jongeren die op dit moment in een JeugdzorgPlus voorziening verblijven, kunnen uitstromen naar School2Care als volgende stap in het traject.

Zo werkt School2Care

Jongeren volgen van 08.00 tot 20.00 uur een integraal programma dat bestaat uit onderwijs, talentontwikkeling, therapie, samen koken en eten en samen leven. Jongeren ondernemen steeds meer activiteiten in hun eigen omgeving en worden hierin intensief begeleid.

In Rotterdam en Den Haag is de begeleiding van 18:00 tot 20:00 uur op locatie. In Amsterdam is de ondersteuning na 18:00 uur outreachend.

Individuele aandacht

Iedere jongere krijgt een eigen coach. Deze coach gaat een intensieve relatie met de jongere aan. Hij kijkt naar wat de jongere nodig heeft en handelt daarnaar. Hierdoor voelen jongeren zich veilig en werken ze aan hun eigen doelen en zelfvertrouwen.

Verbinding met thuis

De coach staat in verbinding met de ouders en het netwerk om de jongere heen. Hij of zij regelt zorgafspraken, legt huisbezoeken af, geeft les op school en ondersteunt de jongere bij het zoeken van een (bij)baan of hobby. Ook biedt de coach nazorg na het traject op School2Care. Hij of zij is aanwezig bij gesprekken op de nieuwe school of stageplek en is bereikbaar voor vragen voor zowel jongere als ouders.

Aanmelden

Geïnteresseerd? Of heb je vragen? Meld een jongere aan of overleg een casus.

AANMELDEN

Samen sparren over de mogelijkheden? Laat je telefoonnummer achter en we nemen contact met je op.